top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1 - Taraflar

 

1.1. SATICI

 

Adı : SOBREMESA GIDA TEKSTİL DANIŞMANLIK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

Adresi : CUMHURİYET MAH. KAZIM ORBAY CAD. NO: 30 İÇ KAPI NO: A ŞİŞLİ/ İSTANBUL

Telefon : (+90) 5324146926

E-mail : sobremesawebsite@gmail.com  

1.2. ALICI

 

Adı – soyadı/TC.No: Üye Müşteri

Adresi : Üye Müşteri adresi

Telefon: Üye Müşteri telefonu

E-mail : Üye Müşteri email

 

Madde 2- Konu

 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya

ait http://www.sobremesashop.com internet sitesinden elektronik ortamda

siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve

teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve

Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve

yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu

malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme şekli,

teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve

“cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve

itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve

internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri

elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini iş bu

sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

http://www.sobremesashop.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı

tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz

parçalarıdır.

 

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri

Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli,

satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo

ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı

olmak zorundadır. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu

bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları

tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her

türlü sorumluluğu alıcı kabul eder.

SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle

örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun

tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta

adreslerinden ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15

(onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili

olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap

alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

 

Alınan Ürün/Ürünler

 

Adı , kodu : ; … adet

Toplam Satış Bedeli : …. -TL

Ödeme Şekli : Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)

Teslim Edilecek Kişi :

Telefon numarası :

Teslim Edilecek Adres :

Fatura Edilecek Kişi/Kurum :

Fatura Adresi :

Vergi Dairesi :

Vergi Sicil Numarası :

Kargo Ücreti : … -TL

 

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler

 

Sözleşme tarihi, alıcı tarafından siparişin verildiği tarih olan ../../…. tarihidir.

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların

kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin

de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen

yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini

olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma,

değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim

tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep

şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak

bildirecektir.

Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine

getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu

mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her

birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

 

Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

 

5.1. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli

Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine

yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve

taahhüt eder.

5.2. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler www.sobremesashop.com’dan alışveriş

yapamaz. Satıcı, alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas

alacaktır. Ancak alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde

sorumluluk yüklenemeyecektir.

 

5.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat

yanlışlıklarından http://www.sobremesashop.com sorumlu değildir. Buna

istinaden satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla

internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım,

fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak alıcı satıcıdan

hak iddiasında bulunamaz.

5.3. http://www.sobremesashop.com  dan kredi kartı (Visa, MasterCard vs.) ya

da banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta

içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma

zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın

yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır.

Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi müşteri hizmetleri ile görüşülmeden

gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

 

Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

 

6.1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında

eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını

ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve

taahhüt eder.

6.3. Alıcı, http://www.sobremesashop.com  internet sitesinden satıcının isim,

unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel

nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları

ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının

kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri

resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde

bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve

beyan eder.

6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, ürün sipariş ve ödeme koşullarının,

ürün kullanım talimatlarının , olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan

uyarıların olduğu http://www.sobremesashop.com  sipariş/ödeme/kullanım

prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli

teyidi verdiğini beyan eder.

6.5. Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun

ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini

iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

Madde 7- Sipariş/Ödeme Prosedürü

 

Sipariş:

Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde

toplam taksit tutarları) alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının

posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, sevk edilmeden

önce müşteriye sipariş onay maili gönderilir. Sipariş Onay maili gönderilmeden

sevkiyat yapılmaz.

Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya

çıkabilecek problemler alıcıya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail

yollarından biri veya birkaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan

bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin

verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı, satıcı hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.

İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu malın tedarik edilemeyeceğinin

anlaşılması ve/veya stok problemi ile karşılaşılması durumunda alıcı hemen açık

ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda alıcıya eşit kalitede

ve fiyatta başka bir mal gönderilebilir ya da alıcının arzusu ve seçimi

doğrultusunda; yeni başka bir ürün gönderilebilir, ürünün stoklara girmesi ya da

teslime engel diğer engelin ortadan kalkması beklenebilir ve/veya sipariş iptal

edilebilir.

Sözleşme konusu malın teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesinin

imkânsızlaştığı hâllerde alıcı bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu

toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç on gün içinde

kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda alıcının satıcıdan

ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

 

Ödeme:

http://www.sobremesashop.com  ‘de, internet ortamında kredi kartı ile sipariş imkanları sunulmuştur.

 

Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan

kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak

kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı’ya

ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş ürünü 10 gün içinde

Satıcı’ya göndermesi zorunludur. Bu tür durumlarda nakliye giderleri Alıcı’ya

aittir.

ALICI, ilgili faiz oranlarını ve

temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte

bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin

Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını

kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 8- Sevkiyat/Teslimat Prosedürü

 

Sevkiyat:

 

Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, ürün/ürünler satıcının anlaşmalı

olduğu kargo Şirketine verilir.

 

Teslimat:

 

Ürün/ürünler satıcının anlaşmalı olduğu kargo ile alıcının adresine teslim

edilecektir. Teslimat süresi, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve

sözleşmenin kurulmasından itibaren 21 gündür. Alıcıya önceden yazılı olarak

veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre en fazla on gün

uzatılabilir.

Ürünler, Kargo şirketlerinin adres teslimatı yapmadığı bölgelere telefon ihbarlı

olarak gönderilir.

Kargo Şirketinin haftada bir gün teslimat yaptığı bölgelerde, sevk bilgilerindeki

yanlışlık ve eksiklik olduğu hallerde, bazı sosyal olaylar ve doğal afetler gibi

durumlarda belirtilen gün süresinde sarkma olabilir. Bu sarkmalardan dolayı alıcı

satıcıya herhangi bir sorumluluk yükleyemez. Ürün, Alıcı’dan başka bir

kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul

etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya Alıcının yerinde

olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden satıcı sorumlu değildir.

Belirtilen günler içeriğinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat

problemleri müşteri hizmetlerine

info@sobremesa.com e-mail adresi kullanılmak sureti ile derhal bildirilmelidir.

Zarar görmüş paket durumunda; Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak

Kargo Şirketi yetkilisine tutanak tutturulmalıdır. Eğer Kargo Şirketi yetkilisi

paketin hasarlı olmadığı görüşünde ise, paketin orada açılarak ürünlerin hasarsız

teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini

isteme hakkı alıcıda vardır. Paket Alıcı tarafından teslim alındıktan sonra Kargo

Şirketinin görevini tam olarak yaptığı kabul edilmiş olur. Paket kabul edilmemiş

ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın Alıcı’da kalan kopyasıyla birlikte en

kısa zamanda satıcı Müşteri Hizmetlerine bildirilmelidir.

 

Madde 9- Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü

 

Ürün İade:

 

Alıcı malı teslim aldıktan sonra on dört gün içerisinde herhangi bir gerekçe

göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi

için alıcının  mal ile birlikte teslim edilen satıcıya ait 2 adet faturanın alt

kısmındaki iade bölümlerini eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra

imzalayarak bir nüshasını ürün ile birlikte satıcıya göndermesi diğer nüshasını da

uhdesinde tutması gerekmektedir. Cayma hakkı süresi alıcıya malın teslim edildiği

günden itibaren başlar. İade edilen ürün veya ürünlerin geri gönderim bedeli alıcı

tarafından karşılanmalıdır.

Alıcının istekleri ve/veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan

mallar için cayma hakkı söz konusu değildir.

Alıcının cayma hakkını kullanması halinde satıcı, cayma bildirimini içeren

faturanın ürünle birlikte kendisine ulaşmasından itibaren en geç on gün

içerisinde almış olduğu toplam bedeli ve varsa tüketiciyi borç altına sokan her

türlü belgeyi tüketiciye hiçbir masraf yüklemeden iade edecektir.

Teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir

nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak değer

azalması veya iadenin imkânsızlaşması tüketicinin kusurundan kaynaklanıyorsa

satıcıya malın değerini veya değerindeki azalmayı tazmin etmesi gerekir.

Sehven alınan her ürün için de genel iade süresi 14 gündür. Bu süre içerisinde,

Kişiye özel nakış uygulanmış, ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesaire şekildeki ürünlerin iadesi

kabul edilmez. İade, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır.

Sehven alınan üründe ve ambalajında herhangi bir açılma, bozulma, kırılma,

tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün

alıcıya teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda ürün iade

alınmaz ve bedeli iade edilmez.

Ürün iadesi için, durum öncelikli olarak müşteri hizmetlerine iletilmelidir. Ürünün

iade olarak gönderilme bilgisi, satıcı tarafından müşteriye iletilir. Bu görüşmeden

sonra ürün iade ile ilgili bilgileri içeren fatura ile birlikte alıcı adresine teslimatı

yapan Kargo şirketi kanalıyla satıcıya ulaştırmalıdır. Satıcıya ulaşan iade ürün iş

bu sözleşmede belirtilen koşulları sağladığı takdirde iade olarak kabul edilir, geri

ödemesi de alıcı kredi kartına/hesabına yapılır. Ürün iade edilmeden bedel iadesi

yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi

ilgili bankanın tasarrufundadır.

Alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü

şu şekilde uygulanacaktır: Alıcı ürünü kaç taksit ile satın alma talebini iletmiş ise,

Banka alıcıya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Satıcı, bankaya ürün bedelinin

tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli

harcamaların alıcının kredi kartına iadesi durumunda konuya müdahil tarafların

mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak

hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. Alıcının satış iptaline kadar

ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri

çakışmazsa her ay karta 1(bir) iade yansıyacak ve alıcı iade öncesinde ödemiş

olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu

taksit sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda satıcı, Banka ile yapmış olduğu

sözleşme gereği alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani satıcı, bir

iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup,

üye işyeri yani satıcı ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle

yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince alıcıya

nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, alıcının Bankaya bedeli

tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince

yapılacaktır.

Madde 10-Garanti

 

Kullanma talimatına uygun şekilde kullanılan ve temizliği yapılan ürünler her

türlü üretim hatasına karşı aşağıda belirtilen şartlar dahilinde 6 ay garantilidir:

Satıcının garanti sorumluluğu yalnızca 4077 sayılı kanun kapsamına giren

tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanununu

hükümleri geçerli olacaktır.

 

Madde 11- Gizlilik

 

Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile

satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.

Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde

açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma

dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama

sağlayabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz, Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi

sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için

kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.

Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı

tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Bazı

dönemlerde kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon

bilgileri alıcıya onayı sonrasında gönderilebilir.

 

Madde 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve

Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem

Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri

yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul

etmiş sayılır.

image-removebg-preview.png
bottom of page